Syndyk sprzeda narzędzia ogólnobudowlane

753.96 zł

Opis

NARZĘDZIA OGÓLNOBUDOWLANE
Syndyk masy upadłości Krzysztofa Serwina zaprasza do składania ofert na zakup:

1) piła ukośnica – za cenę wywoławczą 172,23 zł;
2) szlifierka taśmowa – za cenę wywoławczą 123,42 zł;
3) pilarka tarczowa – za cenę wywoławczą 158,96 zł;
4) mieszadło do zapraw – za cenę wywoławczą 211,35 zł;
5) wkrętarka akumulatorowa – za cenę wywoławczą 88,00 zł.

Oferta nabycia może obejmować jeden bądź większą liczbę składników. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden składnik, do ważności złożonej oferty wymaga się wskazania oferowanej ceny nabycia brutto odrębnie dla każdego składnika, którego oferta dotyczy.

Warunki sprzedaży:
1) Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – K. Serwin, narzędzia – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 09.07.2024 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
2) Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
3) Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 09.07.2024 r. na rachunek bankowy o nr 66 1050 1445 1000 0092 8928 1942.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 10.07.2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

Z treścią operatu szacunkowego oraz regulaminem sprzedaży można zapoznać się na stronie internetowej www.zieciak.com.pl w zakładce Ogłoszenia lub osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego (ul. Wenecja 3/2, 31-117 Kraków), od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00
do 16:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Sekretariat

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: +48 12 446 78 15
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wradomiu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Autor ogłoszenia

Sekretariat

December 18, 2022 20:42

Lokalizacja

Kraków, Polska

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...